No products in the cart.
No products in the cart.
No products in the cart.

හබල පෙති 

හබල පෙති මූලික වශයෙන් සෑදී ඇත්තේ පෝෂ්‍යදායීතාවයෙන් පොහොසත් රතු සහල් වලින් වන අතර එය පැතලි වී පිටි ගුලියක් බවට පත්වන තෙක් ගසාගෙන යනු ලැබේ. මෙය ශ්‍රී ලාංකික ඕට්ස් ය ලෙස හැදින්විය හැක.
අතීතයේ සිටම හබල පෙති ශ්‍රී ලාංකික කුටුම්භවල ප්‍රධාන ආහාරයක් විය. ශ්‍රී ලාංකිකයන් එය ප්‍රධාන වශයෙන් උදේ ආහාරය සඳහා කැඳ ලෙස – පිට්ටූ හෝ සුලු කෑමක් ලෙස භාවිතා කරයි. හබල පෙති යනු කෙනෙකුගේ වයස හෝ ප්‍රමාණය නොතකා සැමට නිරෝගී ආහාරයකි. තන්තු වලින් පොහොසත් ය, එය පෝෂ්‍යදායී දුඹුරු සහල් වලින් නිම වන හබල පෙති විටමින් සහ ඛනිජ වැනි අත්‍යවශ්‍ය පෝෂ්‍ය පදාර්ථ වලින් පොහොසත් ය. ලොව පුරා බොහෝ දුරට නොදන්නා ඉතා ශ්‍රී ලාංකික සුපිරි ආහාරයක් වන හබල පෙති ඊළඟ වතාවේ දී ධ්‍යානය හෝ ඕට්ස් වෙනුවට මිලදී ගන්න.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.